Cəbrayıl Rəsulov – Hadi, Evribadi Lyrics

Hadi, Evribadi Lyrics

Cəbrayıl Rəsulov

Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Hadi, hadi, hadi
Hadi, evribadi!

Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Hadi, hadi, hadi
Hadi, evribadi!
Hadi, hadi, hadi, evribadi
Hadi, hadi, hadi, evribadi, hadi
Hadi, hadi, hadi, evribadi
Hadi, hadi, hadi, evribadi, hadi

1
Günü günə, ili ilə satırıq
Xoşbəxt olub xoşbəxtlik axtarırıq
Min fikir içində dolaşırıq
Amma, dostlar, bir şey anlamalıyıq

Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Hadi, hadi, hadi
Hadi, evribadi!

Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Hadi, hadi, hadi
Hadi, evribadi!

Hadi, hadi, hadi, evribadi
Hadi, hadi, hadi, evribadi, hadi

2
Hər döngədə biz hazır olmalıyıq
Hər nə oldu, səbirlə qarşılamalıyıq
Hər gün son gün kimi yaşamalıyıq
Bir də bunu heç unutmamalıyıq

Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Hadi, hadi, hadi
Hadi, evribadi!

Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Hadi, hadi, hadi
Hadi, evribadi!

Hadi, hadi, hadi, evribadi
Hadi, hadi, hadi, evribadi, hadi
Hadi, hadi, hadi, evribadi
Hadi, hadi, hadi, evribadi, hadi

Yolumuz çox uzaq
Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Hadi, hadi, hadi
Hadi, evribadi!

Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Hadi, hadi, hadi
Hadi, evribadi!

Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Yolumuz çox uzaq
Əhvalı pozmayaq
Hadi, hadi, hadi
Hadi, evribadi!
Hadi, evribadi!
Hadi, evribadi!
Hadi, evribadi!
Hadi, evribadi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pop New Lyrics

Recent Comments