CatRoll – Tərs Düşmüş Adamlar Lyrics

Tərs Düşmüş Adamlar Lyrics

CatRoll
Tapmaq cavabını gizli olanın
İşləmək böyük günahlar
Gözlərim bağlı mənim
Vicdanım yenə qan ağlar

Neçə üçdən geri sayım
Mən bir sona çatmaq üçün?
Neçə ömür verim gərək
Layiqincə ölmək üçün?

Cavabı tapmaq üçün
Çıxdığım o yollardan
Sualla döndüm
Batdığım dənizlərdə
Sarıldım samanlara
Üzdüm, sahili gördüm
Uzaqdan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pop New Lyrics

Recent Comments