Rövşən Əziz – Unudulmaz Lyrics

Unudulmaz Lyrics

Rövşən Əziz
1
Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Nə də ötən o saniyələr

Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Nə də ötən o saniyələr

2
O keçən gün, o zamanlar
Biz görüşən o məkanlar
Bu əsərlər, bu romanlar
Unudulmaz…

O keçən gün, o zamanlar
Biz görüşən o məkanlar
Bu əsərlər, bu romanlar
Unudulmaz

Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Unudulmaz

Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Unudulmaz

2
Ona bağlı olan həyatım
Yadda qalan əhvalatım
Onla keçən bir saatım
Unudulmaz…

Ona bağlı olan həyatım
Yadda qalan əhvalatım
Onla keçən bir saatım
Unudulmaz

Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Unudulmaz

Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Unudulmaz

Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Unudulmaz

Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Unudulmaz

Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Unudulmaz

Unudulmaz ötən illər
Unudulmaz xatirələr
Nə yadigar o şəkillər
Unudulmaz, ah
Unudulmaz…
Unudulmaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pop New Lyrics

Recent Comments