SayFar – Ithuba Lam Lyrics

Ithuba Lam Lyrics

SayFar
Kudala sisebenza
Kudala simaketha
Sizonqoba, haya sizonqo
Sizo nqoba, sizonqoba
Ah ha sizonqo, sizonqoba
Ah sizonqoba
Mina bengingazi ukuthi lendlela le yindele
Kwamele, ngingene ngizimele
Ngingene ngipakile
Mina bengingazi ukuthi lendlela le yindele
Kwamele, ngingene ngizimele
Ngijimele lendlela yinde
Mina bengingazi ukuthi ngizimele
Lendlela le yinde
Dala sizama sikhala sikhudla silwa
K’yoze kube nini na?
Ngilndel’ithuba lam
Owa banye badlula
Elam bathi liseza
Iyoh iyoh iyoh iyoh
Dala sizama sikhala sikhudla silwa
K’yoze kube nini na?
Ngilndel’ ithuba lam
Owa banye badlula
Elam bathi liseza
Thina sizo fel’mpini sizo fel’mpini
Thina sizo fel’mpini sizo fel’mpini
Ai sofel’mpini sizo fel’mpini
Thina sizo fel’mpini sizo fel’mpini
Not ethu uhuru
Not ethu uhuru
Not ethu uhuru
Not ethu uhuru not ethu uhuru
Kudala sisebenza
Kudala simaketha
Sizonqoba, haya sizonqo
Sizo nqoba, sizonqoba
Ah ha sizonqo, sizonqoba
Ah sizonqoba
Dala sizama sikhala sikhudla silwa
K’yoze kube nini na?
Ngilndel’ithuba lam
Owa banye badlula
Elam bathi liseza
Iyoh iyoh iyoh iyoh
Dala sizama sikhala sikhudla silwa
K’yoze kube nini na?
Ngilndel’ ithuba lam
Owa banye badlula
Elam bathi liseza
Thina sizo fel’mpini sizo fel’mpini
Thina sizo fel’mpini sizo fel’mpini
Ai sofel’mpini sizo fel’mpini
Thina sizo fel’mpini sizo fel’mpini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pop New Lyrics

Recent Comments