Vera Matović – Ko da zabrani Lyrics

Ko da zabrani Lyrics

Tekst pesme “Ko da zabrani”

Ko da zabrani travi da niče
I zori da sviće?
Ko da zabrani kiši da pada
I srcu tebi da se nada?

Niko, niko dok postojimo
Ne može zabraniti da se volimo
Niko, niko dok postojimo
Ne može zabraniti da se volimo

Ko da zabrani reci da teče
I suncu da peče?
Ko da zabrani ptici da leti
I srcu tebe da se seti?

Niko, niko dok postojimo
Ne može zabraniti da se volimo
Niko, niko dok postojimo
Ne može zabraniti da se volimo

3
Ko da zabrani gori da lista
I zlatu da blista?
Ko da zabrani vetru da duva
I srcu od zla da te čuva?

Niko, niko dok postojimo
Ne može zabraniti da se volimo
Niko, niko dok postojimo
Ne može zabraniti da se volimo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pop New Lyrics

Recent Comments