Vera Matović – Limuzina Lyrics

Limuzina Lyrics

Tekst pesme “Limuzina”

Imaš kola, imaš kola, al’ nemaš benzina
Ja te čekam, ali kasni tvoja limuzina
Imaš kola, imaš kola, al’ nemaš benzina
Ja te čekam, ali kasni tvoja limuzina

Da se kola, da se kola na rakiju pale
Ti bi došô da mi ljubiš moje usne male
Da se kola, da se kola na rakiju pale
Ti bi došô da mi ljubiš moje usne male

Pored puta, lolo moja, imaš bačvu vina
Al’ šta vredi kad je prazna tvoja limuzina
Pored puta, lolo moja, imaš bačvu vina
Al’ šta vredi kad je prazna tvoja limuzina

Da se kola, da se kola na rakiju pale
Ti bi došô da mi ljubiš moje usne male
Da se kola, da se kola na rakiju pale
Ti bi došô da mi ljubiš moje usne male

3
Man’ se pića, man’ se pića pa kupi benzina
Šta će mеni bez goriva tvoja limuzina?
Man’ se pića, man’ se pića pa kupi bеnzina
Šta će meni bez goriva tvoja limuzina?

Da se kola, da se kola na rakiju pale
Ti bi došô da mi ljubiš moje usne male
Da se kola, da se kola na rakiju pale
Ti bi došô da mi ljubiš moje usne male

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pop New Lyrics

Recent Comments