Xowla – Buyisa Lyrics

Saw’bona sthandwa sam’ sakudala
Khon’okwasala mhla uhamba
Saw’bona sthandwa sam’ sakudala
Khon’okwasala mhla uhamba

Buyis’inhliziyo yami dali
Wahamba nocwezu lwenhliziyo yami
Buyis’inhliziyo yami nana nana
Wahamba nocwezu lwenhliziyo yami mhla uhamba mama
Buyis’inhliziyo yami wedali
Wahamba nocwezu lwenhliziyo yami (Okwakhesaru kukhesaru)
Buyis’inhliziyo yami wedali
Wahamba nocwezu lwenhliziyo yami mhla uhamba mama

Kodwa ntombi mawsumuhle kanjena uth’angenze njani
Ngitshele
Angsakusheli nana
Ngoba angsazithembi nana
Khumbula wangiqomelani kudala oh
Sawbona, ngitshele nana ngonani
Uthando lunamanani
Yey uthando lunamanani
Mama phela lent’isuka ngaphakathi ei

Saw’bona sthandwa sam’ sakudala
Khon’okwasala mhla uhamba
Saw’bona sthandwa sam’ sakudala
Khon’okwasala mhla uhamba

Buyis’inhliziyo yami dali
Wahamba nocwezu lwenhliziyo yami
Buyis’inhliziyo yami nana nana
Wahamba nocwezu lwenhliziyo yami mhla uhamba mama
Buyis’inhliziyo yami wedali
Wahamba nocwezu lwenhliziyo yami (Okwakhesaru kukhesaru)
Buyis’inhliziyo yami wedali
Wahamba nocwezu lwenhliziyo yami mhla uhamba mama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pop New Lyrics

Recent Comments